ما هو اسم ايطاليا بالانجليزي ؟

ما هو اسم ايطاليا بالانجليزي

اسم ايطاليا بالانجليزي هو Italy  و تعرف رسميا باسم The Italian Republic